Форум
 
> форум > Помощь в срочных вопросах

Дисципліни управління з тести відповідями з стратегічне


Тести «Стратегія підприємства». 1. Що відноситься до одній з умов формування стратегії: а) плинність кадрів; б) темпи НТП; в) раціональний розподіл ресурсів; г) поліпшення умов праці. 2. У чому полягає суть темологічного підходу до вивчення підприємства: а) основна роль належить оточенню підприємства . г) прогнозування. Скачать | 11 Кб Содержание. 34 тестових запитання, з відповідями Комментарий: Київ, 2005. ×. Скачать целиком. Скачивать материалы могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация Отмена. Последние. Реферат → Порівняльний аналіз церкви Вознесіння в Коломенському та дзвіниці Новодівичого монастиря. Тестові завдання з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» (к.е.н., доц. Хаустова К.М.) .75 Ключ відповідей до тестових завдань з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» .95. Тестові завдання з дисципліни «Менеджмент». 1-рівень.

Американський підхід до підготовки управлінських кадрів характеризується тим, що Типові тести з «Стратегічного менеджменту». Модель зміни організаційної структури підприємства модель «7S - МакКінсі». Передбачає такі елементи? . Стратегічне управління - це1) це процес визначення цілей розвитку, порівняння їх з наявними можливостями підприємства, приведення їх у відповідність останнім шляхом розроблення та реалізування системи стратегій; 2) процес, спрямований на коригування поточної діяльності підприємства відповідно до змін, якіТЕСТИ з дисципліни “Стратегічне управління”Головна, загальна ціль організації, яка визначає причину її існування: Довгостроковий якісно визначений напрям розвитку організації, спрямований на закріплення її позицій, задоволення споживачів та досягнення поставлених цілей 20Структури управління де у силу певних обставин виділяються відносно відокремлені і наділені великими правами у здійсненні своєї діяльності структурні підрозділи – відділення: 2При діагностиці організації використовують такі методи: 2Сформульований загальний кодекс поведінки організації, який визначає взаємовідносини не тільки між співробітниками, але і взаємини з клієнтами та акціонерами це Збірник тестівДля контролю знань студентів з дисципліни “Стратегічне управління”Для студентів спеціальності 8050104 “Фінанси”Для контролю знань студентів з дисципліни “Стратегічне управління” в збірнику тестів пропонуються: - тестові завдання закритого типу з однією вірною відповіддю; - тестові завдання закритого типу з множинним вибором відповідей; - тестові завдання впорядкованого вибору відповідей; - інтегровані тестові завданняРівень знань студентів передбачено оцінювати таким чином: “задовільно” – якщо правильні відповіді складають не менше 60 %, “добре” – 75-90 %, “відмінно” – більше, ніж 90 % вірних відповідей від загальної кількості тестових завданьШпаргалки! - Менеджмент стратегічний (Тестові завдання на ДЕК)Пошук по сайтуПошук по сайтуГоловна » Шпаргалки! - Менеджмент стратегічний (Тестові завдання на ДЕК)1 2 3 4 5194Основним завданням цього етапу стратегічного планування є визначення ступеня досягнення мети, виявлення проблем і перешкод, визначення причин виникнення цих проблем: а) аналіз зовнішнього середовища; б) розробка стратегії; в) оцінка реалізації стратегії; г) визначення цілей діяльності195Здатність забезпечити покупця унікальною і більшою цінністю у вигляді нової якості товару, особливих споживчих властивостей чи післяпродажного обслуговування – це: а) диференціація; б) конкуренція; в) концентрація; г) інтеграціяЗ дисципліни «Стратегія розвитку підприємства»для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання Галузь знань: 05 Соціальні і поведінкові науки Тестові завдання та запитання для контролю залишкових знань з дисципліни «Стратегія розвитку підприємства» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання: галузь знань: 05 Соціальні і поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка (Спеціалізація"Економіка підприємства"), галузь знань: 07 Управління та адміністрування, спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) – Житомирський державний технологічний університет; уклад14Стратегічне управління та конкурентоспроможність підприємстваКонтрольні питання та тести з дисципліни стратегічне бюджетування та управлінняЛогістичними витратами(за вимогами кредитно-модульної системи)5) Основним документом по управлінню поточним грошовим оборотом підприємства є: aплатіжний баланс (календар) bштатний розклад cбаланс доходів і витрат dкошторис витрат7) Сутність поняття «Бюджет»: aце регламент взаємодії служб апарата управління і структурних підрозділів, що закріплює у відповідних внутрішніх нормативних актах і інструкціях обов'язки кожного підрозділу на кожній стадії бюджетного процесуbчастина управлінського обліку й загальної технології управління cце кількіснеРабота по теме: Тести з дисципліни Управлыння проектамиВУЗ: ХНАДУ+ Тести з дисципліни «Управління проектами»+ + Яке з наведених визначень «проект» найбільш повне та правильне: + а) процес цілеспрямованої зміни технічної або соціально-економічної системи, що переводить її з одного стану у інший; + б) комплекс взаємопов’язаних заходів по досяганню поставлених цілей; + в) це окремі підприємства з визначеними цілями та задачами; + г) всі відповіді вірні+ + Які функції включає «управління проектами»: + а) планування, облік та контроль; + б) планування, організацію, аналіз, облік, контроль, моніторинг, експертизу, адміністрування Навчальна дисципліна «Стратегічне управління» є нормативною і входить до циклу дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладуМета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок створення системи стратегічного управління і забезпечення її функціонування в динамічному ринковому середовищі; засвоєння знань з теоретико-методологічних аспектів розроблення стратегій, стратегічних планів, програм і проектів4 тестові питання до підсумкового контролю знаньСтратегічне управління – це: наука; мистецтво; вид діяльності; всі відповіді вірніНавчальна дисципліна "Управління інноваціями".Тест на урок Економіка скачатиНавчальна дисципліна "Управління інноваціями"20 тестових завдань з виділеними правильними відповідямиСтворені власноруч під час навчання в університетіНавчальна дисципліна "Управління інноваціями"Перегляд матеріалуОтримати кодІнновація – це… Ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду система управління процесом досягнення стратегічних цілей підприємства через систему управління його прибутковістюсистема управління фінансами підприємствасистема управління процесом реалізації стратегії підприємстваусі відповіді правильні196Зовнішній аудит — це Тести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік і аудит"ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ТЕСТИ За яким напрямом економічний аналіз підрозділяється на прогнозний, оперативний, ретроспективний, перспективний? ТЕСТИ Принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як державаТестові завдання з дисципліни “Інвестування”Дата публикации: 27.03.2017 15:26Тестові завдання з дисципліни“ІНВЕСТУвання”Термін “інвестиції” походить від англійського терміну Вкладення, які здійснюються центральними та місцевими органами влади та управління, а також інвестиції державних підприємств і установ, це – АДержавні інвестиціїБІноземні інвестиції8ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, В ЯКІЙ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОБУДОВАНА ЗА ВИДАМИ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ АБО ГРУПАМИ СПОЖИВАЧІВ, АБО ГЕОГРАФІЧНИМИ РЕГІОНАМИ, НАЗИВАЮТЬ: А) лінійною; В) функціональною; С) дивізіональною; D) програмно-цільовою9ОСНОВНИМ ОБ’ЄКТОМ МЕНЕДЖМЕНТУ Є: А) процеси, на які спрямовані управлінські дії менеджерів з метою досягнення цілей організації: В) фінансові процеси; С) матеріальні процеси; D) окремі підрозділи організації10ДОТести з дисципліниТема 1: міжнародний бізнес, його сутність, розвиток і сучасні особливостіТестиЩо таке міжнародний бізнес? а) підприємницька діяльність, пов'язана з використанням капіталу в різноманітних формах і переваг підвищеної ділової активності; здійснюється з метою отримання прибутку і поширюється на міжнародну економічну сферу в) ефективність державного управління; г) правильна відповідь а, вМіжнародне право це Тема 5стратегічне планування в міжнародних корпораціяхТестиPEST-аналіз - це Розділ 4 УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮТестові завдання для самоперевіркиСписок використаної та рекомендованої літературиКороткий термінологічний словникТестові завдання для самоперевіркиЕкономічні стимули є найважливішими для мотивації робітників в теорії: а) М.-ПФоллетт г) правильна відповідь відсутня21.Мета, стратегії, потенціали і фактори успіху, сильні і слабкі сторони підприємства, шанси і ризик, рубежі і наслідки є об’єктами, а отже і контрольованими величинами якого саме виду контролінгу?: а) стратегічного б) забезпечення прибутковості роботи фірми на даний момент; в) формування привабливого інвестиційного портфелю підприємства; г) укладання перспективних довгострокових угод, що забезпечують сталий розвиток фірми у порівнянні з її конкурентами23У чому полягає сутність контролінгу?: а) у забезпеченні ефективного управління фірмою; б) у забезпеченні стабільного короткострокового існування фірми з отримання найбільшого прибутку Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Стратегічний менеджмент"*: {Методичні матеріали розроблено згідно з "Положенням про систему оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі підготовки фахівців", чинним у Національному університеті "Львівська політехніка".} Методичні рекомендації щодо формування завдань для контролю знань та вмінь студентаДля об'єктивного оцінювання якості знань та вмінь студента під час проведення контрольних заходів чи екзаменаційного контролю доцільно використовувати тести (тестові завдання) різСтратегічне управління (менеджмент), що сформувалося в наукову дисципліну як відповідь на швидко мінливу зовнішнє середовище соціально-економічного розвитку будь-яких організаційно-управлінських структур, за останні роки стало одним з основних інструментів, що забезпечують їх сталий розвитокЗа кордоном стратегічний менеджмент як самостійна дисципліна, орієнтована на створення систем управління стратегічного типу, веде свій початок з курсу "Політика бізнесу", який читався в одній з американських бізнес-шкіл з початку 1950-х ррДо 70-х рркурс набув широкого поширення в навчальних .


тести з дисципліни стратегічне управління з відповідями

Тема закрыта
 тести з дисципліни стратегічне управління з відповідями
vetalisimus
Сообщение 17.04.2021, 08:43
Сообщение #1


з
*

Группа: тести Аналитик
Сообщений: 422
Регистрация: управління 27.10.2015
Пользователь №: 17591
Спасибо сказали: 62 раз(а)

Репутация:   28  тести з дисципліни стратегічне управління з відповідями
Admin
Сообщение 17.04.2021, 10:57
Сообщение #2


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Скачать
Спасибо сказали: 9
jenj5010 (17.02.2021, 10:57), Miraqua (17.02.2021, 10:57), everkind (17.02.2021, 10:57), Aleman13 (17.02.2021, 10:57), lonnie99 (17.02.2021, 10:57), дисципліни (17.02.2021, 10:57), manhatten71 (17.02.2021, 10:57), centuriom24 (17.02.2021, 10:57), champ1980 (17.02.2021, 10:57), Petras (17.02.2021, 10:57), MikeLooks50 (17.02.2021, 10:57), devtiwari (17.02.2021, 10:57), sailor22 (17.02.2021, 10:57), Galistone (17.02.2021, 10:57), elenabellenana (17.02.2021, 10:57), Nicobar (17.02.2021, 10:57), Yaroslava (17.02.2021, 10:57), CESAR1944 (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение 17.04.2021, 10:59
Сообщение #3


Новобранец
*

Группа: Аналитик
Сообщений: 422
Регистрация: 27.10.2015
Пользователь №: 17591
Спасибо тести сказали: 62 раз(а)

Репутация:   28  

Admin
Сообщение 17.04.2021, 10:57
Сообщение #4


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Спасибо сказали: 10
everyoung1 (17.02.2021, 10:57), Olenka2104 (17.02.2021, 10:57), naderb4u (17.02.2021, 10:57), withoutborders (17.02.2021, 10:57), unal (17.02.2021, 10:57), YOUR_DAISY (17.02.2021, 10:57), janzzu81 (17.02.2021, 10:57), HA605 (17.02.2021, 10:57), jetus (17.02.2021, 10:57), Spicy_flavour (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение17.04.2021, 16:30
Сообщение #5


Новобранец
*

Группа: Аналитик
Сообщений: 422
Регистрация: 27.10.2015
Пользователь №: 17591
Спасибо сказали: 62 раз(а)

Репутация:   7  Цитата(Admin @ 17.04.2021, 10:57) *Isidora
Сообщение17.04.2021, 19:28
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 54
Регистрация: 05.06.2013
Пользователь №: 29907
Спасибо сказали: 5 раз(а)

Репутация:   4  Olauf
Сообщение17.04.2021, 20:34
Сообщение #7


Уважаемый
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.04.2009
Пользователь №: 650
Спасибо сказали: 115 раз(а)

Репутация:   276  

 
Теги: з стратегічне відповідями
Тема закрыта


RSS | http://yahaplusjako.blogspot.com/2021/03/6-2021_24.html http://yahaplusjako.blogspot.com/2021/03/blog-post_80.html http://bingossplishos.blogspot.com/2021/03/blog-post_364.html http://yahaplusjako.blogspot.com/2021/03/5_7.html http://bingossplishos.blogspot.com/2021/03/blog-post_158.html http://binspli.blogspot.com/2021/03/5_54.html

Форум IP.Board 2018 © IPS, Inc.